TeraTech udvikler teknologiske hjælpemidler - primært til brug ved genoptræning af mennesker med erhvervet hjerneskade. Der synes at være et teknologivakuum inden for genoptræning, selvom et teknologisk princip som neurofeedback er solidt etableret i blandt andet psykologernes verden, og en teknik som virtual reality er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Det er vores gæt, at manglen på tekniske løsninger i genoptræningen i høj grad beror på manglende udbud af egnede produkter, og det vil vi råde bod på.

Teknologier vi vil arbejde med, er blandt andet:

  • Neurofeedback
  • Virtual og augmented reality
  • Eye-tracking
  • Robotteknologi

Vi drives af ønsket om at teknologi også skal hjælpe mennesker med genoptræning, og vi ønsker udbredelse af vores produkter frem for ublu avance.

TeraTech er støttet af Innovationsfonden